Interview met Cees van Vugt in SJOFAR 466

In het blad Sjofar, een uitgave van Continental Sound, staat deze maand een interview met Cees van Vugt, eigenaar van GMC Music Sales. Dit interview is een samenvatting van een veel langer interview met Cees, waarvan je de tekst hieronder kunt lezen.

Stel je voor..
Ik ben Cees van Vugt, bouwjaar 1957, bijna 40 jaar getrouwd met Tineke en samen hebben we vier volwassen kinderen. We wonen en werken in de oudste stad van Holland, Dordrecht. We zijn de super trotse opa en oma van vier kleinkinderen, waarvan de laatste drie in corona tijd zijn geboren. In ons gezin zijn we allemaal enorme Feyenoord-supporters. Mijn zoon, schoonzoon en ik hebben al meer dan 20 jaar een seizoenkaart. Feyenoord is, samen met lezen, muziek, fietsen en ons bootje, meteen ook mijn grootste hobby.

Wanneer ben je gestart met de uitgeverij?
Ik zat in het welzijnswerk, maar in 1992 raakte ik werkeloos. In januari 1993 heb ik me laten inschrijven als muziekuitgever bij de Kamer van Koophandel onder de naam GMC Gospel Music Centre. In 1996 is Tineke fulltime in de zaak gekomen en hebben we er een VOF van gemaakt. De handelsnaam is door de jaren heen wel eens veranderd. Het is een tijd lang GMC Choral Music geweest, maar sinds 2019 is de naam GMC Music Sales met als handelsnamen Koormuziek.NL en Gospelmusic.NL.

De focus van GMC lag vooral op de Nederland en België, daarom zijn we in het jaar 2000 ook medeoprichter en -eigenaar geworden van de European Choral Club BV, waarbij de focus meer op heel Europa lag.

In 2007 zijn Peter Grasmeijer en ik de muziekuitgeverij Small Stone Media BV begonnen, waardoor we de rechten gingen vertegenwoordigen van bijna alle gospelauteurs en -songs uit binnen en buitenland.

Alle vaste en freelance werkzaamheden bij elkaar waren op een gegeven moment goed voor iets van 7 fte’s. Een heel team fijne en vakkundige mensen, maar ook een hele verantwoordelijkheid in een markt waarin de drie grote internationale muziekuitgevers steeds meer de gospelmuziek opslokten.

In 2019 hebben Tineke en ik ons aandeel in Small Stone Media verkocht aan Peter. We zijn beginnend 60-plussers, gelukkig nog ‘vitaal en jong van geest’, maar we kregen wel de behoefte om een beetje rustiger aan te gaan doen en meer tijd te hebben voor onze ‘famiglia’. De kinderen hebben allemaal drukke banen en Tineke past nu bijvoorbeeld op vaste dagen op de kleinkinderen.

We hebben nu de activiteiten van GMC en European Choral Club samengevoegd in GMC Music Sales, waardoor het geheel ook administratief overzichtelijker is geworden. Zo zijn we eigenlijk weer terug waar we in ’93 begonnen zijn, een man-vrouw firma zonder personeel, met volledige focus op de koormuziek in de volle breedte. De ‘cirkel is rond’ heet dat toch, haha?

Ik ben eind jaren ’90 ook nog mede-eigenaar geweest van platenmaatschappij en gospellabel Novation Records BV geweest, een samenwerking met André Pouwer. In die tijd hebben we veel cd-opnamen met koren gemaakt in de schitterende studio in Veenendaal. Geweldige tijd! Ik was alleen nooit meer thuis, want doordeweeks was ik op kantoor en in de weekends namen we de koren op. Dat was op een gegeven moment niet vol te houden, dus daar ben ik mee gestopt.

Als ik het zo terug zie zijn we lekker bezig geweest. Mijn eigenaardige gewoonte was, zo lijkt het, om in economisch mindere tijden weer een nieuw bedrijfje te beginnen, haha.

Waarom ben je dat begonnen en wat is de impact van jullie activiteiten?
Laat ik me hier dan even beperken tot GMC Music Sales, omdat dat bedrijf er altijd is geweest. GMC is altijd de basis geweest, het bedrijf waar Tineke en ik altijd samen in hebben gewerkt.

Begin jaren ’90 was er in Dordrecht geen plek waar je gospelplaten of -cd’s kon kopen. Voor een beetje assortiment moest je al gauw naar Rotterdam of Alblasserdam. Mijn oorspronkelijke plan was daarom om vanuit huis cd’s en muziekboeken te gaan verkopen. We hadden tweeduizend gulden spaargeld en daarvan heb ik een pc en een eerste voorraad cd’s gekocht. Ik heb de eerste met plak-en-knipwerk gemaakte, zwart-wit direct mailing nog liggen. Haha, lekker old skool! We brachten bestellingen binnen de Drechtsteden zelfs bij de mensen thuis!

We zijn in die begintijd ook 2 zomers lang met een boekentafel de tour van de Continental Singers achterna gereisd, een sympathieke geste van Leen LaRivière. Dat was een avontuur hoor! Elke avond oppas voor de kinderen regelen en op pad, soms 250 km heen en weer terug, naar ‘Uitbuikerveen’ voor 35 gulden omzet. Dat kon helemaal niet uit natuurlijk, vaak verdienden we de benzinekosten niet eens terug. Maar we hadden het niet willen missen, want we hebben veel geleerd in die tijd over de markt en onze potentiële klanten en ons netwerk is daar gebouwd.

In de zomer van ’93 kwam ik in contact met onze latere compagnon Peter Grasmeijer, die op dat moment Manager Special Music was bij het toenmalige Universal Songs. Hij zocht vertegenwoordigers in de regio voor de promotie en verkoop van hun kooruitgaven. Dat was echt een geschenk uit de hemel, want inmiddels was ook duidelijk geworden dat Stichting De Hoop een cd-winkel ging beginnen in Dordrecht. De Hoop stak zoveel geld in dit werkervaringsproject, dat wij daar nooit tegenop zouden kunnen.

Zo hebben we onze focus meteen verlegd op het exploiteren en verkopen van bladmuziek. Wij werden één van de drie ‘Universal Songs Promotion Centers’. Ons gebied was in het begin de regio Midden- en West Nederland. Dirigenten en muziekcommissies konden nu op afspraak bij ons langskomen en in ons -ook toen al- enorme archief met koorarrangementen uit binnen- en buitenland te duiken. Waar nodig gaven wij adviezen en suggesties. Dit doen we tot op de dag van vandaag. Wij hebben het vanaf dag één heel serieus aangepakt en al snel was GMC het enige landelijke promotion center.

Er wordt wat minder frequent gebruik van deze service gemaakt omdat men op onze webwinkel Koormuziek.NL bijna alles thuis kan bekijken en beluisteren.

Onze impact?
Ik hoop dat we ons mission statement een beetje hebben kunnen waarmaken:

Onze missie is koren te voorzien van adviezen, suggesties, muziekuitgaven en gerelateerde materialen, waarmee zij met plezier en passie kunnen repeteren en uitvoeren. Kortom: Mensen plezier laten beleven aan met elkaar zingen!”

Ik denk dat we daarin redelijk geslaagd zijn. We hebben onze rol gespeeld in de doorlopende vernieuwing van christelijk koorrepertoire. Bijvoorbeeld door de ‘Zingen met…’ repertoire-dagen en later door het Koormuziek.NL Magazine, waarvan er inmiddels meer dan 65 zijn verschenen, en natuurlijk de webwinkels.

Ik durf in alle bescheidenheid de stelling wel aan, dat er binnen de christelijke koorwereld nauwelijks een koor of groep te vinden zal zijn, dat niet tenminste één of meerdere liederen van ons in de map heeft. Dan heb je het toch niet slecht gedaan? Ik hoop ook dat onze jarenlange strijd tegen illegaal kopiëren en voorlichting over auteursrechten een beetje vrucht heeft gedragen.

Jullie werken nauw samen met Small Stone Media, hoe en waarom
Dat klopt, ook nu Peter en ik ieder ons eigen bedrijf hebben, werken we nog heel nauw samen.
Laat ik het eenvoudig zeggen: Small Stone Media beheert en exploiteert de rechten van honderdduizenden liederen en het verleent ons de licenties om er bladmuziek van uit te geven. GMC Music Sales betaalt zgn. printroyalty’s aan Small Stone Media, die vervolgens zorgt dat dit weer bij de auteurs of hun uitgever terechtkomt.

Wat is het effect van de corona tijd
De coronacrisis heeft ons zowel positieve als negatieve dingen gebracht.
Positief is dat we heel veel tijd hebben kunnen besteden aan dingen waarvan je meestal zegt “Dat moeten we ook nog een keer doen”.  Zo hebben we enorm opgeruimd op kantoor. Wat je allemaal niet aan incourante zooi bewaart in 25 jaar tijd, haha. Verder hebben we veel tijd aan onze webwinkels besteed, vooral de database opgeschoond en data verrijkt. Verder hebben we veel rust gepakt en zijn we heel veel buiten geweest, het was gelukkig al die maanden prachtig weer!

Zoals eerder al genoemd, zijn er in deze periode 3 heerlijke kleinkinderen geboren, maar in mei is ook mijn moeder van 94 overleden. Kortom, het is aan alle kanten een gekke tijd geweest. En nog.

Negatief is simpelweg dat we sinds 16 maart dit jaar nauwelijks nog iets verkocht hebben. De handel viel direct compleet stil. Dat had natuurlijk alles te maken met de maatregelen van het RIVM, waardoor koren, groepen en musici niet meer mochten zingen en musiceren. Gelukkig komen we in aanmerking voor de steunmaatregelen van de regering, anders zaten we nu ons opgebouwde buffer, bedoeld voor ons pensioen straks, op te souperen.

Wat verwacht je van komend jaar; speciale ontwikkelingen
Eerlijk? Voor het komende jaar ben ik hoopvol, maar tegelijkertijd niet al te optimistisch. Veel zal afhangen of koren weer mogen zingen en optreden én of ze dat ook voluit aandurven. Er is veel twijfel bij de koren en dat is begrijpelijk. Bovendien hebben veel koren ook een financiële strop. Dat slaat natuurlijk een gat in het budget dat ze bij ons kunnen besteden aan nieuw repertoire.

Veel zal afhangen van september/oktober, voor ons normaal gesproken een omzetpiek i.v.m. de verkopen van kerstmateriaal. Gaat het allemaal toch een beetje normaliseren, dan kunnen we nog een hoop goed maken voor dit boekjaar. Gebeurt dit niet dan hebben we gewoon een probleem, daar ben ik eerlijk in.  Bovendien hebben veel koren al het nieuwe paasrepertoire dat ze in januari/februari 2020 hebben aangeschaft, nog niet uitgevoerd, dus voorjaar 2021 zal ook minder zijn dan normaal. We gaan het zien. Carpe Diem, het heeft geen zin om bij de pakken neer te gaan zitten. Nooit gedaan.

Nog bijzondere zaken toe te voegen?
Een persoonlijke noot. Ik hoop en wens van harte dat we in dit land allemaal een beetje oog voor elkaar blijven houden. Er is zoveel chagrijn en ontevredenheid, er is zoveel polarisatie en dat doet me pijn. Ik bid iedereen veel gezondheid, wijsheid en geduld toe in deze crisis. Hou vol! Muziek en cultuur in het algemeen kan daar een belangrijke rol bij spelen. Het zou zo fijn zijn als dat allemaal weer los mag!

Alle zakelijke informatie over je organisatie
GMC Music Sales VOF
Berlage erf 17
NL3315 JJ Dordrecht

GMC Music Sales exploiteert 2 webwinkels, t.w.: Koormuziek.NL en Gospelmusic.NL (ook te bereiken als Kidsmusic.NL)

Telefonisch: 078-6227547
E-mail: info@koormuziek.nl
Facebook: /Koormuziek.NL

 

Inschrijving Kamer van Koophandel te Rotterdam: 23070674
BTW nummer: NL8023.31.294.B01
Koormuziek.NL is lid van brancheorganisatie VMN (Vereniging van Muziek Uitgevers- en Handelaren in Nederland)