Verrijkt door verdieping

De Brit Graham Kendrick hoort zichzelf regelmatig omschreven worden alsof hij lid van een koningshuis is. Die omschrijving is begrijpelijk, als je nagaat dat hij mede verantwoordelijk is voor de groeiende plek van aanbiddingsliederen in de kerk. Kendrick ziet zichzelf echter op een andere manier als lid van een koningshuis; zijn muziek spreekt regelmatig over de verwondering als geadopteerd kind van de Koning en het Koningskind dat centraal staat met kerst.

Graham Kendrick was de zoon van een Baptistenvoorganger en was dus van kinds af aan al bekend met de kracht van muziek in de kerk. Voor zijn omgeving zal het dan ook geen verrassing zijn geweest dat hij in zijn late tienerjaren liedjes begon te schrijven. Was het eerst nog als lid van een band en later als singer-songwriter met vooral persoonlijk gerichte teksten in zijn muziek; uiteindelijk pakte Graham zijn liefde voor het leven op. Het schrijven van aanbiddingsliederen met een uitgediepte theologie als basis.
De muziek ontstond meer dan eens vanuit bewegingen waar Kendrick in actief was. Zo was hij een van de oprichters van de ‘Mars voor Jezus’; een evenement in diverse landen over de hele wereld (ook in Nederland). En de liedjes vanuit die bewegingen kwamen op hun beurt in kerk- en liedbundels. Zoals ‘Heer Uw Licht en Uw Liefde Schijnen’ en ‘Toon Mijn Liefde’.

Kendrick is gerespecteerd, maar ook kritisch op zijn eigen vakgebied. “Veel aanbiddingsliederen gaan over hoe we ons voelen. Daar is op zich niets mis mee. Maar het evangelie dat onze reden tot vieren is, is een verhaal met zijn wortels in gebeurtenissen en personen. Voor mij komt aanbiddingsmuziek des te meer tot leven als het een antwoord is op een verhaal dat je raakt.”
Die filosofie paste de Brit ook toe op zijn kerstliederen. Door de jaren heen nam hij er diverse op en bracht hij enkele kerstalbums uit, waaronder de musical ‘The Gift’. Hier werden liedjes als ‘The Candle Song (Like a Candle Flame)’ opgemerkt. Het is een typisch voorbeeld van liedschrijven á la Kendrick. Wie afgaat op de titel, vermoedt een lichtvoetig liedje. Maar de theologie erachter blijkt juist rijk en diepgaand, met verwijzingen naar de vleeswording van Christus en een parallel met het verdrijven van duisternis door de geboorte van Christus.

Ook op andere gebieden verrast Kendrick. Van tijd tot tijd presenteert hij bijvoorbeeld ‘Psalm Surfing’; een unieke manier om met muziek en gesproken woord door de Psalmen te gaan en er zo nieuwe dingen in te ondekken. Verdieping is op deze wijze een sleutelwoord voor Graham Kendrick. En zijn muziek wordt er door verrijkt.

Ga naar de kooruitgaven van liederen van Graham Kendrick

Leadsheets downloaden van liedjes van Graham Kendrick